Wie ben ik?

     Eddy studeerde monumentale schilderkunst aan het hoger instituut Sint Lucas, nu hogeschool Sint Lucas Brussel. Hij werkte als chef decorateur in een grootwarenhuis. Het monumentale heeft hij niet afgeleerd.

    Tijdens de week van de amateurskunsten in 2006 schilderde hij in de benedenzaal een panoramisch werk van 2 bij 5 m. over Duffel. Hij was toen een publieke monumentale schilder. Je kon de groei van het schilderij bijwonen en bewonderen. Eddy begon te schilderen op 29 april en gaf zijn voltooiende penseelstreek op 7 mei. 257 bezoekers keken op zijn handen, om zenuwachtig van te worden, keken naar zijn mooier wordend 10 vierkante meter doek, om fier over te zijn.

    Eddy was medestichter van Canvas, de pré-pelicaen, heeft een verleden van groeps- en individuele tentoonstellingen, ook een heden en een toekomst. Hij schets en kleurt op reis zijn reis en overtuigt de hotelbaas om die werkjes tentoon te stellen.

    Ik openbaar nog zijn vijf geboden van de heilige schilderkunst:
1. Leer goed modeltekenen, want dat is belangrijk voor de opbouw van een werk.
2. Zoek naar evenwicht in de compositie.
3. Durf figuratief te abstraheren.
4. Tracht naar monumentale uitstraling.
5. Eerder kwaliteit dan kwantiteit
Ik voeg er nog een pelicaens gebod bij: leg de nadruk op scheppen. Ik bedoel niet opscheppen.

    Ik herhaal nog eens mijn definitie van kunst. Kunst bestaat uit “kun” van “kunnen”, “s” van “scheppen” en “t” van “treffen”. Kopiëren, plagiaat plegen is geen kunst, kan wel “kunnen” zijn. Scheppen is goddelijk, inventief zijn maakt je gelukkig. “t” van treffen. Je publiek treffen.

(Volgens Hugo van Vlaslaer, voorzitter van de kunstkring 'De Pelicaen', tijdens de vernisage van mijn tentoonstelling in 2006)

http://www.pelicaenduffel.be/

 
Naar boven